Upplýsingar vegna kjálkafærsluaðgerða

Þessi tegund skurðaðgerða sem hér er fjallað um kallast kjálkafærslu skurðaðgerðir.

Tilgangur þeirra er að laga:

  • Afstöðu milli tannanna þ.e. laga hvernig þær mætast
  • Afstöðuna milli eftir og neðri kjálka
  • Andlitsásjónu þína.

Það er nauðsynlegt að skipuleggja þessar skurðaðgerðir mjög vel svo útkoman verði eins góð og mögulegt er.

Fyrir skurðaðgerðina:

Þarf að skipuleggja hvert tilfelli sérstaklega til þess að ákveða hvers konar meðferð hentar einstaka sjúkling. Nokkrar rannsóknir þarf að framkvæma s.s. fullkomna rannsókn á andliti og munnholi, sérstaka röntgenmyndir af andliti, kjálkum og tönnum, mát eru tekin til að búa til módel af tönnum og einnig eru teknar ljósmyndir af andliti og úr munnholi.

Niðurstöður þessarra rannsókna eru síðan notaðar af munn- og kjálkaskurðlækni og tannréttingasérfræðingi saman til þess að ákveða heppilegustu meðferðina. Sjúklingum er á þessu stigi veitt nákvæm útlistun á meðferðarmöguleikum og endanleg ákvörðun tekin um meðferðina síðan tekin með honum og aðstandendum hans ef með þarf.

Flestir sjúklingar þurfa tannréttingarmerðferð fyrir aðgerðina til þess að ná tönnunum í sem besta stöðu svo að góðar niðurstöður náist úr aðgerðinni. Þetta felur oftast í sér spangir sem eru festar á tennurnar í 12-18 mánuði.
Þegar u.þ.b. ein vika er í aðgerð er nauðsynlegt að mæta til munn-og kjálkaskurðlæknisins til þess að fara yfir öll smáatriði sem við koma skurðaðgerðinni og ræða þau vandamál sem gætu komið upp og einnig til að hægt sé að framkvæma venjubundna blóðprufu.

Eins og með allar skurðaðgerðir í svæfingu, ættu þeir sjúklingar sem taka getnaðarvarnarpilluna að hætta því sex vikum fyrir aðgerðina. Þetta ætti að koma í veg fyrir hina litlu möguleika á bláæðar-blóðtöppum (venous thrombosis).
Sjúklingar eru lagðir inn á sjúkrahús daginn fyrir aðgerðina.. Flestir sjúklingar dveljast á sjúkrahúsi í 2-4 daga.

Eftir skurðaðgerðina er hugsanlegt að nokkur atriði geta valdið áhyggjum s.s.:

  • Verkir og óþægindi sem eru mest yfir fyrsta sólarhringinn og verður þeim stjórnað með lyfjagjöf
  • Andlitið mun bólgna upp en bólgueyðandi lyf slá oftast á helstu einkennin. Mesta bólgan mun hverfa á fystu tveimur vikunum, athugið þó að það getur tekið allt að sex mánuðum fyrir andlit þitt að líta sem best út á ný.
  • Þú getur fengið dofa, sérstaklega í neðri vör. Þessi einkenni eru venjulega tímabundin og geta staðið yfir í allt að sex mánuði. Í einstaka tilfellum geta þau verið varanleg.
  • Til að byrja með verður erfitt að kyngja en þetta lagast á nokkrum dögum oftast samfara hjöðnuninni á bólgunni.
  • Ef svo vill til að víra þarf tennurnar saman, upplifa flestir óþægindi í byrjun en venjast því svo mjög fljótt. Stundum eru einnig notaðar teygjur eftir aðgerðina t.þ.a. aðstoða kjálkavöðvana að venjast nýjum aðstæðum. Þetta krefst fljótandi næringar meðan ástandið varir. Í þessum tilfellum er nákvæm næringarfræðileg ráðgjöf veitt.
  • Í sumum tilfellum þarf að gera minniháttar aðgerðir t.d. á nefi eða höku í tengslum við kjálkafærslur þær eru oftast framkvæmdar sem sjálfstæðar aðgerðir síðar. Tannréttingameðferðin stendur oft í nokkra mánuði eftir skurðaðgerðina.

Flestir sjúklingar geta hafið störf s.s. skólasókn og almenna vinnu u.þ.b. tveim vikum eftir aðgerðina. Nákvæmt eftirlit er haft með sjúklingum fyrstu 6-8 vikurnar og svo síðar með lengra millibili t.þ.a. fylgjast með útkomu aðgerðarinnar og ekki síður til að ræða vandamál spurningar sem kunna að koma upp.

Kostnaður við meðferð fyrir og eftir aðgerð er og greiðist fyrir aðgerð